Titreşim Analizi Seviye II

Titreşim Analizi Seviye II

2. seviye eğitimimiz titreşim analizi konusunda bilgi ve tecrübesi olan ancak yöntemler ve arızaların teşhisi konusunda kendisini bir üst seviyeye taşımak isteyen bakım teknisyeni ve mühendisler için hazırlanmıştır. Birinci seviye eğitimimizde işlenen temel titreşim analizi konularının hızlı bir tekrarı ile başlayan eğitimimiz, ileri seviye sinyal işleme, zaman dalga formu analizi yöntemleri, dişli kutusu ve elektrik motorlarının titreşim analizi ile arıza teşhisi, doğal frekans tespiti ve rezonans kontrol yöntemleri ve kaymalı yataklı ekipmanların analiz yöntemleri gibi ileri seviye konulara odaklanacaktır.

2. seviye eğitimimiz titreşim analizi konusunda bilgi ve tecrübesi olan ancak yöntemler ve arızaların teşhisi konusunda kendisini bir üst seviyeye taşımak isteyen bakım teknisyeni ve mühendisler için hazırlanmıştır ve dört günlük bir eğitimdir.

Eğitmenlerimizin hazırladığı eğitimin ardından ileri seviye sinyal işleme, ileri seviye faz analizi, zaman dalga formu analizi, orbit ölçümü ve analizi, kaymalı yataklı ekipmanların titreşim analizi, modal test ve ODS gibi ileri seviye konular hakkında bilgi sahibi olabilecek ve gerçek saha uygulamaları üzerinden vaka analizlerini inceleyerek ve uygulamalar yaparak pratik bilgilerinizi arttırabileceksiniz. Eğitimin ardından 50 soruluk bir sınav uygulanacak ve %70 başarı elde edenler sertifikaya hak kazanacaktır.

Bu eğitimin ardından,

 • İleri seviye sinyal işleme konusu kapsamında, analog sinyallerin dijital ortama aktarılması sürecinin yazılımsal ve donanımsal tüm elemanlarına ve sürecine
 • Örnekleme frekansı, örnek sayısı, ölçüm süresi, frekans çözünürlüğü ve min/max frekans, bant genişliği kavramlarının, sinyal sonuçlarına ve birbirlerine etkilerine
 • Dinamik aralık ve sinyal/gürültü oranı kavramlarına
 • FFT’nin önemli bir süreci olan pencereleme fonksiyonunun gerekliliği ve spektrumlara etkisine
 • Doğrusal, eksponansiyel, tepe-yakalama ve zaman senkronlu ortalama gibi ortalama yöntemlerine ve birbirleri arasındaki farklılıklarına
 • Aliasing durumuna ve aliasing filtrelemeye
 • Mertebe izleme spektrumlarına ve bu spektrumların nasıl oluşturulduğuna
 • Derinlemesine faz analizine
 • Orbit grafiklerinin nasıl oluşturulduğunda ve orbit şekilleri üzerinden makine sağlığı hakkında nasıl yorum yapılacağına
 • Dişli kutusu ve elektrik motorları arızalarına, 1X titreşimlerine ve akış kaynaklı arızalara
 • Sistemlerin hareket denklemlerinin çıkarılması ve modellenmesine, doğal frekans kavramına, rezonans durumuna
 • Modal test, ODS ve hızlanma yavaşlama testi yöntemleri ile doğal frekans bölgelerinin ve titreşim biçimlerinin elde edilmesine ve sonuçlar ile rezonans durumunu ortadan kaldırmak için düzeltici çalışmalara
 • Kaymalı yataklı ekipmanlarda meydana gelebilecek, balanssızlık, hizasızlık, rezonans, yağ stabilitesinin bozulması, rotor sürtmesi ve yatak problemleri gibi arızaların deplasman sensörleri ile elde edilecek ölçümler üzerinden değerlendirilmesi
 • ISO 10816-7, ISO 20816-5, ISO 13373 gibi standartlara, alarm limitlerini belirlemeye ve kabul testlerini gerçekleştirebilmeye hakim olacaksınız.