Termografi Seviye I

Termografi Seviye I

Kızılötesi termografi; ısı tranferi, termodinamik ve optik kuramlarını içinde barındıran ve uygulama bilgisi gerektiren bir yöntemdir. Termografiye giriş eğitimimizde termal kamera ile ölçüm alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve elde edilen görüntülerin nasıl yorumlanacağı ele alınacaktır. Uygulamalarla ve vaka incelemeleri ile devam edecek eğitim termografi konusunda sizlere farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.

Bu eğitimin ardından edineceğiniz kazanımlar;

  • Kızılötesi kameraların kullanımı, doğru ölçüm almak için doğru odaklama, uzaklık, açı vb kavramları bilmek ve uygulamak
  • Sıcaklık ve ısı kavramları ve birbirinden farklılıklarına, enerjinin korunumu ve ısı akışı kurallarına hakim olmak
  • Kelvin ve santigrat sıcaklık birimlerini, ısı birimlerini, mutlak sıfır kavramını bilmek
  • İletim, yayılım ve taşınım gibi ısı transferi çeşitlerini ve kuralları hakkında bilgi sahibi olmak
  • Işınım ile ısı transferinde bir cisminden yayınan, yansıyan ve iletilen ışınımları anlamak ve yayınım (emmisivity) ve yansıma katsayıları hakkında bilgi sahibi olmak
  • Termografik görüntüleri yorumlamak, kamerayla doğru ayarlar yapabilmek
  • Eş sıcaklık eğrileri, termal ayarlama, renk paletleri ve yansıtıcı yüzeyleri anlayabilmek gibi ileri seviye termografi analiz yöntemlerine hakim olmak
  • Nitel ve nicel analiz farklılıklarını bilmek ve analizler gerçekleştirebilmek
  • FOV ve IFOV kavramlarını bilmek ve buna göre ölçüm parametrelerini ve kamera seçimini yapabilmek.
  • Yayılım katsayısını etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmak.