Modal Test ve ODS

Bazı kompleks ve dinamik problemlerin teşhis edilebilmesinin tek yolu “Operating Deflection Shape” (ODS) veya Modal Test tekniklerinin kullanılmasıdır.

ODS analizi belirlenmiş bir frekans altında yapısal deformasyonların animasyon olarak incelenebilmesini sağlamaktadır. Ekipmanın maruz kaldığı zorlama titreşimleri (balanssızlık, hizasızlık, yapısal problemler vb) ve rezonans koşulları ODS analizinde birlikte görülebilmekte ve bu durum gerçek koşulların analiz edilebilmesini sağlamaktadır. Belirli frekanslarda meydana gelen ve yapının tümüne etki eden titreşimlerin yapı üzerindeki etkisinin araştırılmasının en etkili yolu ODS yöntemidir.

Modal Test, ODS analizine benzer şekilde yapısal deformasyonların incelenebildiği bir test yöntemi olmasına rağmen, öncelikle rezonans durumlarına ve doğal frekansların tespitine odaklanır. Modal analiz ölçülebilen bir kuvvet yardımıyla yapıların veya makinaların zorlanması ve ivmeölçerler yardımıyla pek çok noktadan eş zamanlı olarak frekans cevaplarının (titreşim sonuçları) ölçülmesidir. Ölçülen bu frekans cevapları kullanılarak özel yazılımların yardımıyla yapıların doğal frekans, sönüm oranı, rijitlik katsayıları ve mod şekilleri gibi modal parametreleri belirlenir. Elde edilen sonuçlar yapıların frekans cevabı hakkında bilgi verirken, rezonans altına çalışan ekipmanlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini ortaya koyabilmektedir.

RI-SE yetkin mühendisleri ve son teknoloji cihaz ve yazılımları yardımıyla ODS ve Modal Test konusunda hizmet vermektedir.