Motion Amplification

Motion Amplification® karşılıklı ilişkileri ve harekete neden olan ilişkileri analiz etmek için en hassas hareketi dahi algılamak ve çıplak gözle görünür kılmak için tescilli video ve görüntü işlemeyi kullanan bir tekniktir.

Endüstriyel ekipmanlar, makineler ve diğer bileşenler çalışırken genellikle çok küçük titreşimler ve hareketler üretirler. Bu titreşimler o kadar küçüktür ki insan gözüyle algılanamazlar. Ancak, makine parçaları titreştikçe, bileşenler yanlış hizalanabilir, dengesiz hale gelebilir, gevşeyebilir, çatlayabilir veya daha da kötüleşebilir. Bu tür hareketler verimliliği azaltır, ekipmana zarar verir ve arızalara yol açabilir.

Motion Amplification® kamera ve yazılım kullanarak, bu kadar küçük hareketleri tespit etmek ve etkilerini anlamayı mümkündür. Motion Amplification® teknolojisi , titreşimi ve hareketi piksel piksel ölçmek için dijital video ve görüntü işleme tekniklerini kullanır, hareketin görsel bir temsilini oluşturmak için verileri çıkarır ve ölçeklendirir.

Canlı video beslemesi, titreşimlerin ve hareketlerin tüm sistemi ve destekleyici yapıları nasıl etkilediğini göstermek için pikselleri gerçek zamanlı olarak işler ve gelişmiş analizler için kaydedilebilir ve sonradan işlenebilir. Geleneksel titreşim analizi teknikleri, titreşim kapsamını, hasarını gösteren sayısal veriler ve çizelgeler üretebilirken, görmek inanmaktır sloganıyla gözle görülemeyen hareketleri görünür kılar.  Motion Amplification®, incelikli hareketlerin  temassız olarak bir görsel temsilini uygun maliyetli bir analiz aracı ile  sağlar.

Motion AMPLİFİKASYONU® İŞ BAŞINDA

Patentli kamera ve yazılım teknolojisini kullanan Motion Amplification®, video titreşim analizini ve hareketini inanılmaz bir doğrulukla ölçmek ve kaydetmek için kameranın görüşündeki her pikseli bir sensöre dönüştürmeyi başarır. Tescilli bir video işleme algoritması, ince hareketleri algılar ve onu çıplak gözle görülebilecek şekilde büyütür.

Görselleştirme makinelerde, altyapılardaki ve hatta insan vücudundaki hareketleri tespit ederken önemli bir fark sağlar. İvmeölçerler, gerinim ölçerler ve modelleme yazılımı gibi araçlar geleneksel titreşim verilerini algılayıp iletebilirken, titreşim sorunlarını ve potansiyel çözümlerini video aracılığıyla görebilmeyi sağlar.

Motion Amplification® yazılımı, objelerin hareketini görselleştirip, ölçüp aktararak, titreşimlerin kritik makinelere hareketlerinin ne kadar zararlı olabileceğine dair farklı bir pencere açar. RDI'nin Motion Amplification® teknolojisi, hareket, titreşim, sapma ve yer değiştirmenin fiziksel özelliklerini ölçerek makine ve diğer bileşenlerdeki hataları değerlendirebilir. Bu terimlerin mühendislik ile nasıl ilişkili olduğuna daha derin bir anlayışta değer katar.

Hareket ve Titreşim

Hareketsiz bir nesne denge durumunda durur, ancak zorlanmış bir titreşim duran bir nesneyi harekete geçirdiğinde ileri geri hareket etmeye veya titreşmeye başlar. Titreşim zararsız görünebilir, ancak hasar verebilir. Motion Amplification®  titreşimleri ve nerede meydana geldiklerini değerlendirerek makinelerdeki arızaları görselleştirir ve önleyici bakım için fırsatlar sunar.

Sapma

Sapma, bir yapısal bileşenin bir kuvvet tarafından yer değiştirildiğinde orijinal konumundan hareketini, hareket ettiği mesafe veya açıyı ifade eder. Bir nesne titreştiğinde, sapma genellikle çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür ve Motion Amplification® işte burada devreye girer.

Yer değiştirme

Yer değiştirme, bir öğenin veya nesnenin orijinal konumundan hareket ettiği mesafeyi belirtir. Mesafe ve dönüş açısından ölçülebilir. Yer değiştirme, Motion Amplification®'ın ölçtüğü temel bir ilkedir.

Havacılık ve Savunma Sanayisi

Otomotiv Endüstrisi