KVKK Metni

KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu:

RISE Güvenilirlik Çözümleri Mühendislik A.Ş. (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) olarak, kişisel verilerinizi başta KVKK olmak üzere ilgili mevzuata uygun şekilde işlemekte ve korumaktayız.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

  • İş ilişkisinin kurulması ve sürdürülmesi,
  • Ürün ve hizmetlerimizin sağlanması,
  • Müşteri taleplerinin karşılanması,
  • Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Kanunen yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Şirket içi operasyonel süreçlerin yönetilmesi,
  • Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması.

3. Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepler:

Kişisel verileriniz, çeşitli kanallar aracılığıyla ve KVKK'ya uygun hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu kanallar arasında web sitesi, çağrı merkezi, e-posta iletişimi ve benzeri yöntemler bulunmaktadır.

4. Kişisel Veri Kategorileri:

Şirketimiz, işlediği kişisel veri kategorilerini işleme amacına uygun olarak belirler ve bu kategorilerle ilgili gerekli güvenlik önlemlerini alır.

5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi:

Kişisel verileriniz, işleme amaçlarına uygun süreyle sınırlı olarak saklanacaktır. KVKK ve ilgili mevzuat gereğince belirlenen süreler ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak verileriniz saklanacaktır.

6. Kişisel Veri Güvenliği:

Şirketimiz, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu önlemler, veri erişimini kontrol etmek, veri bütünlüğünü korumak ve veri kaybını önlemek gibi konuları içermektedir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK kapsamında, kişisel veri sahiplerine çeşitli haklar tanınmıştır. Bu haklar arasında kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerin silinmesini veya düzeltilmesini talep etme gibi haklar bulunmaktadır. Bu haklarınızı kullanmak için Şirketimize başvurabilirsiniz.

8. Aydınlatma Metni Güncellemeleri:

Şirketimiz, mevzuat değişiklikleri veya iç politika güncellemeleri doğrultusunda bu aydınlatma metnini güncelleme hakkına sahiptir. Güncellemeler web sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

İletişim Bilgileri:

RISE Güvenilirlik Çözümleri Mühendislik A.Ş.

Barbaros Mah. Çiğdem Sok. Ağaoğlu My Office No:1 Kat:4/18 Ataşehir / İstanbul 34746

+90 (216) 250 60 35

info@ri-se.com

Bizimle iletişime geçin

Bu aydınlatma metni, 01.11.2024 tarihinden itibaren geçerli olup, tarafımızdan yapılan değişikliklere tabidir.