İyi Bir Titreşim Analisti Olmak İçin Gerekli Altı Özellik

İyi Bir Titreşim Analisti Olmak İçin Gerekli Altı Özellik

Endüstride iyi bir kariyere sahip olmak için pek çok özelliğe sahip olmak gerekir. Çelik gibi sinirler, gelişmeye açık olmak, başarının peşinden koşmak, uzun mesai saatleri en başta sayılabilecek özelliklerdir. Teknolojinin ilerlemesi, üretim tesislerini ve tesislerin gereksinimlerini hızlıca değiştiriyor. Büyük Veri, otomasyon, robotik, yapay zekâ ve makine öğrenmesi yaklaşımları hızla endüstrideki yerini almaya devam ederken şirketlerin çalışanlarından beklentileri de benzer hızda değişmektedir. 


Günümüzde mühendislerin başarısı farklı disiplinler hakkında bilgi sahibi olmayı zorunlu kılar. Bakım mühendislerinin, işin doğası gereği pek çok konuya hakim olmaları gerekiyor. Günümüzde ise bunlara ek olarak güvenirlik mühendisliği, titreşim analistliği, durum izleme odaklı ve kestirimci bakım teknikleri, veri bilimi uygulamaları ile iç içe geçmiş bir çalışma hayatına hazır olmaları başarının anahtarı gibi gözükmektedir. Bu durumun bir sonucu olarak büyük tesisler bünyelerindeki bakım mühendislerini; güvenirlik mühendisleri, kestirimci bakım mühendisleri, bakım planlamacıları gibi alt disiplinlere ayırmakta ve uzmanlaştırmaktadır. Bu yazıda iyi bir titreşim analisti olmak için gerekli altı özellikten bahsetmek istedik. 
 

1. Şüpheci Yaklaşım 

Bir titreşim analistinin en önemli özelliklerinden bir tanesi, olayları ve verileri şüpheci yaklaşımla ele almasıdır. Testlerden elde edilmiş verilerin değerlendirilmesi esnasında, olabilecek tüm durumlara ve müşterinizden veya çalışma arkadaşınızdan makine hakkında öğrendiğiniz bilgilere şüphe ile yaklaşmak doğru kararlar almanızda fayda sağlayacaktır. 

2. Görselleştirme/Raporlama 

 Titreşim analistlerini X-Ray görüntüleme yeteneğine sahip süper kahramanlara benzetebiliriz. Titreşim döner ekipmanların sorunları hakkında bilgi verdiği ve dünyada az sayıda insanın bildiği bir dildir. Titreşim analistleri sinyalleri inceleyerek makinelerin içerisinde neler olduğunu yorumlayarak raporlayabilmelidir. Bu noktada önemli olan, elde edilen çıktıların yalın bir şekilde diğer kahramanlara aktarılması olacaktır. 

3. Kibirsiz Özgüven 

 Kibir ve özgüven arasında çok ince bir çizgi vardır. Özgüven her titreşim analistinin sahip olması gereken bir özellik iken, kibir analiste zarar verecek ve güvenilirliğini azaltacaktır. 
Özgüven bilgi birikiminize, yetenek ve becerilerinize olan güveninizi karşı tarafa rapor veya sözlü olarak etkili biçimde aktarmaktan geçmektedir. Aynı zamanda özgüveni olan bir titreşim analisti iyi bir gözlemci ve dinleyici olarak, analiz edeceği makinenin hikayesini anlar ve bu hikayeyi analiz sürecine dahil eder. Özgüveni yüksek titreşim analistleri etrafındakilerin ilgisini, güvenini ve saygısını kendi üzerine çeker ve böylece çıkarımlarını bakım ekibine veya müşterisine hızlıca aktarabilir. 
Kibirli bir titreşim analisti makinenin hikayesini dinlerken, gözlemlerken ve yorumlarken hata yapmaya açıktır. Elde ettiği çıkarımları karşı tarafa doğru aktarması da bir o kadar zor olacaktır. 
Bir süper kahraman olarak kibirden arındırılmış bir özgüvene sahip olmak zorundayız!

4. Hayat Boyu Öğrenme 

Teknoloji her gün yeni kapılar açıyor ve akıl almaz bir hızla ilerliyor. Son on yılda hayatımıza giren yeni teknolojileri, yöntemleri ve kavramları düşünecek olursak, on yıl sonrasının endüstriyel süreçlerini tahmin etmek hiç zor olmayacaktır. Titreşim analistleri derin teorik bilgilerini gelişen yeni yöntemler ve teknolojiler ışığında geliştirmek zorundadır. Yeni metodolojileri takip etmeli ve en önemlisi bunlar hakkında meraklı olmalıdır. Kapitalist dünyamızda, verimlilik artışı sermayedarların en büyük talebi ve isteğidir. Verimlilik arayışları, makineleri çalışmaması gereken devirlerde-kritik hız- veya yüklerde – kısmi ve/veya aşırı yük bölgeleri- çalışmaya mecbur bırakmaktadır. Titreşim analistlerinin bir görevi de bu değişken isteklere makinelerin güvenirliğini azaltmadan çözümler üretmektir. Bu çözümlerin yolu ise sürekli araştırma ve öğrenmekten geçmektedir. 
Bilginin paylaştıkça çoğalacağını da unutmamak gerekir. Bilgi paylaşımının mümkün olduğu tüm platformlar – sergi ve kongreler, sosyal medya paylaşımları, eğitimler, seminer ve webinarlar- desteklenmeli ve bilgi paylaşımı sağlanmalıdır. 

5. Tutarlılık

Dürüstlük ve tutarlık her meslek grubunda olduğu gibi titreşim analistliği içinde çok önemlidir. Dürüstlük sizi tanımlayan ve karakterinizi ortaya koyan en önemli özelliğinizdir. Tutarlı ve dürüst titreşim analistleri çalışma arkadaşları ve müşterilerinin her zaman çalışmak istediği kişiler olacaktır. 

6. Sabır

Arıza teşhisi zaman alabilecek bir süreçtir. Problemin anlaşılması ve yorumlanması her zaman kolay olmayabilir. Karmaşık makineler ve iç içe geçmiş arızaları anlayabilmek ve çıkarımlarda bulunmak için ilave testler yapılması gerekebilir. Bu testlerin bir kısmı beyhude çabalar olabilir ve sizin, çalışma arkadaşlarınızın veya müşterinizin sinirlerini bozabilir. İyi bir titreşim analisti bu durumlarda sakin ve soğukkanlı kalarak, büyük bir sabırla tüm testlerin yapılması gerektiğini bilir ve çıkarımlarını bu sonuçlar çerçevesinde ortaya koyar. 

Başlamak için neyi bekliyorsunuz? 

RISE bünyesindeki tecrübeli titreşim analistlerinin ve eğitmenlerinin sunduğu servis, danışmanlık ve eğitim seçenekleri ile müşterilerini destekliyor. Desteğimize ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz konular için her zaman bizimle iletişime geçmenizi bekliyor olacağız...

Eğitimlerimizi incelemek için tıklayınız. 

Servislerimizi incelemek için tıklayınız.