Motion Amplification® Nedir?

Motion Amplification® Nedir?

Motion Amplification®, yüksek frekanslı ve küçük boyutlu relatif hareketlerin gözle görülür kılınmasını sağlamak amacıyla video ve görüntü işleme teknolojisini kullanan özel bir yöntemdir. 

Endüstriyel makineler ve diğer bileşenler çalışırken genellikle çok küçük titreşimler üretirler. Bu titreşimler o kadar küçüktür ki insan gözüyle algılanamazlar. Ancak, makine parçalarının titreşimi hizasızlık, balanssızlık veya gevşeklik yaratabilir, yapısal çatlaklara sebep olabilir. Bu tür hareketler verimliliği azaltır, ekipmana zarar verir ve ikincil hasarlara yol açabilir.

Ancak Motion Amplification® kamera ve yazılımını kullanarak, küçük hareketleri tespit etmek ve etkilerini anlamak mümkündür. Motion Amplification® teknolojisi , titreşimi ve hareketi piksel piksel ölçmek için dijital video ve görüntü işleme tekniklerini kullanır, hareketin görsel bir temsilini oluşturmak için ölçekli bir çıktı sunar. 

Canlı video beslemesi, titreşimlerin ve hareketlerin tüm sistemi ve destekleyici yapıları nasıl etkilediğini göstermek için pikselleri gerçek zamanlı olarak işler ve gelişmiş analiz için kaydedilebilir ve sonradan işlenebilir. Geleneksel titreşim analizi teknikleri, titreşim kapsamını ve hasarını gösteren sayısal veriler ve spektrumlar üretebilir. Ancak bu verileri herkes yorumlayamaz ve yorumlanan grafikleri anlayamaz. Video Motion Amplification®, gözle görülemeyen hareketlerin temassız ölçmenizi ve görsel temsilini uygun maliyetli bir analiz aracı üzerinden görüntelemenizi sağlar. Görmek İnanmaktır!

mOTION AMPLIFICATION® İŞ BAŞINDA

Patentli kamera ve yazılım teknolojisini kullanan Motion Amplification®, video titreşim analizini ve hareketini inanılmaz bir doğrulukla ölçmek ve kaydetmek için kameranın görüşündeki her pikseli bir sensöre dönüştürür. Piksellerden elde edilen sonuçlar patentli bir video işleme algoritması ile küçük genlikli hareketlerin görüntülenebilir olmasını sağlar.

Görselleştirme, makinelerdeki, altyapıdaki ve hatta insan vücudundaki süreçlerdeki hataları belirlemede ve anlamada önemli bir fark sağlar. İvmeölçerler, gerinim ölçerler ve modelleme yazılımı gibi araçlar geleneksel titreşim verilerini algılayıp iletebilirken, titreşim sorunlarını ve potansiyel çözümlerini video aracılığıyla görebilmek, yalnızca verilere ve spektrumlara bakmaktan daha derin bir etki sağlar.

Motion Amplification® yazılımı, yapısal varlıkların hareketini ölçerek ve görselleştirerek, titreşimlerin ve uygunsuz makine hareketinin ne kadar zararlı olabileceğine dair bir bilgi sunar. RDI'ın Motion Amplification® teknolojisi, hareket ve titreşim, sapma ve yer değiştirmenin fiziksel özelliklerini ölçerek makine ve diğer bileşenlerdeki hataları değerlendirebilir.